Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster samt täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta Kundservice.

Aktuella driftstörningar

Område: Göteborg
Startdatum: 2019-10-15 08:00
Klartid: 2019-10-15 11:00
Status: Planerad
För att kvalitetssäkra våra tjänster kommer en uppgradering genomföras i vårt nät. Driftstörningen startar den 2019-10-15 03:00 till 2019-10-15 06:00. Kortare störningar kan komma att påverka berörda tjänster.

Planerade avbrott

Område: Göteborg, Angered
Startdatum: 2019-10-22 02:00
Klartid: 2019-10-22 06:00
Status: Planerad
Stadsnätet i ANGERED & GÖTEBORG utför ett planerat underhållsarbete som innebär störningar på Bredbandstjänster. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-10-22 02:00 och beräknad sluttid 2019-10-22 06:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.
Område: Uppsala
Startdatum: 2019-10-16 04:00
Klartid: 2019-10-16 06:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete som drabbar en av våra noder i UPPSALA, arbetet drabbar Bredbandstjänster i UPPSALA. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-10-16 04:00 och beräknad sluttid 2019-10-16 06:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avklarat arbete.

Följande bostadsrättsföreningar drabbas:
Mejeristen
Luthagen
Luthagscity
Verdandigården
Kvarnen
Gandalf

Avslutade driftstörningar

Område: Västerås
Startdatum: 2019-10-14 08:00
Klartid: 2019-10-14 16:00
Status: Planerad
Stadsnätet i VÄSTERÅS utför ett planerat underhållsarbete som innebär störningar på Bredbandstjänster för kunder på Infanterigatan 30-112. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-10-14 08:00 och beräknad sluttid 2019-10-14 16:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.


Område: Sundsvall, Berg, Härnösand, Ånge, Strömsund, Timrå
Startdatum: 2019-10-14 00:00
Klartid: 2019-10-14 03:00
Status: Planerad
Uppdatering: 2019-10-05 18:42
Datumet har flyttats fram. Ny tid för arbetet är: 2019-10-14 - 00:00-03:00
Stadsnätet i HÄRNÖSAND, SUNDSVALL, BERG, STRÖMSUND, ÅNGE & TIMRÅ utför ett planerat underhållsarbete som innebär störningar på Bredbandstjänster. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-10-13 00:00 och beräknad sluttid 2019-10-13 03:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Täckningskartor

Med täckningskartan ser du vilket typ av uppkoppling (2G, 3G eller 4G) din mobila tjänst har på en given plats. Tänk på att bebyggelse, tät skog, höjder, dalar, antalet samtidiga användare och om du är inomhus eller utomhus påverkar täckningen. Kartan är en estimerad utomhustäckning baserad på basstationer och master i områdena.